Administrație Publică

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din 29.12.2023 încheiată în data de 08.01.2023

ianuarie 18, 2024

În data de 29 decembrie 2023, orele14,00 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Sinaia al orașului Sinaia care s-a desfășurat în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia.

La începutul ședinței au participat 15 consilieri din cei 17 consilieri în funcție.

După dezbaterea punctului 2 înscris pe ordinea de zi (proiect de hotărâre privind stabilirea    impozitelor și taxelor locale pe anul 2024) au rămas în sala de ședințe 15 consilieri.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte , de către dl.cons.Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • Hotărârea nr. 183/29.12.2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023, adoptată cu 9 voturi ,, pentru”, 1 vot ,, împotrivă” și 7 ,,abțineri” .
 • Hotărârea nr. 184/29.12.2023 privind anularea sumelor provenite din contracte datorate de persoane juridice radiate  de la Oficiul Național al Registrului Comerțului și a sumelor prescrise datorate de persoane fizice, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • Hotărârea nr. 185/29.12.2023 privind aprobarea documentației tehnice fază Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica” și a indicatorilor tehnico economici, adoptată cu 13 voturi ,, pentru” și 2 ,, abțineri”.
 • Hotărârea nr. 186/29.12.2023 privind aprobarea documentației tehnice fază SF – Stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica” și a indicatorilor tehnico economici, adoptată cu 13 voturi ,, pentru” și 2 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 187/29.12.2023 privind aprobarea inventarierii în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • Hotărârea nr. 188/29.12.2023 privind darea in administrare a bunurilor cu destinatie unitati de invatamant, Scolii Gimnaziale “ George Enescu” si modificarea anexei nr. 1 a contractului de dare in administrare nr.33144/03.12.2020, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”
 • Hotărârea nr. 189/29.12.2023 Privind modificarea  listei de patrimoniu privat al orasului Sinaia fond  locativ și  teren aferent, aprobată prin H.C.L. nr.159 / 2007 în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, adoptată cu 15 voturi ,,pentru “ .
 • Hotărârea nr. 190/29.12.2023 privind completarea listei bunurilor de retur predate către S.C. Sinaia Forever S.R.L., conform contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat din data de 07.09.2010, cu Parcul Știrbei, împreună cu bunurile de inventar care aparțin acestuia, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • Hotărârea nr.191/29.12.2023 privind schimbarea destinatiei unitatilor locative AS1.1, AS1.2, AS1.3 si AN1.7 situate in Sinaia, str.Walter Maracineanu nr.20 in unitati pentru servicii turistice, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • Hotărârea nr. 192/29.12.2023 privind completarea listei bunurilor de retur predate către SC Sinaia Forever SRL, cu apartamentelor AS 1.1, AS 1.2, AS 1.3,  garsoniera AN 1.7, situate pe str. Walter Mărăcineanu nr.20, bl.A. și  spațiul RO-REC, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • Hotărârea nr. 193/29.12.2023 privind stabilirea tarifelor de funcționare a autoutilitarei Volkswagen Transporter, autoutilitarelor Peugeot izotermă și a măturătoarei stradale cu aspirator de frunze – HAKO, aflate in administrarea SC Sinaia Forever SRL și majorarea tarifelor de vizitare Casino Sinaia și Castelul Știrbei – Muzeul Sinaia, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • Hotărârea nr. 194/29.12.2023 privind modificarea Anexei 1 din HCL 130/23.08.2023, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • Hotărârea nr. 195/29.12.2023 privind aprobarea listei evenimentelor orașului Sinaia pentru anul 2024, adoptată cu 15 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 196/29.12.2023 privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile ianuarie și februarie 2024, adoptată cu 15 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 197/29.12.2023 privind aprobarea calendarului de activitati/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru lunile ianuarie si februarie 2024, adoptată cu 15 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 198/29.12.2023 privind aprobarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • Hotărârea nr. 199/29.12.2023 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 93 mp, situat în Sinaia, Calea București nr. 47°, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • Hotărârea nr. 200/29.12.2023 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 239 mp, situat în Sinaia, str. Tisei nr. 12, lot 1, adoptată cu 15 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 201/29.12.2023 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 364 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 26, adoptată cu 15 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 202/29.12.2023 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 356 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 28, adoptată cu 15 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr.203/29.12.2023 privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 224 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 32, adoptată cu 15 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 204/29.12.2023 Privind acordul favorabil al Consiliului Local al Orașului Sinaia pentru alipirea terenului nr. cad. 23857 intabulat în CF 23857/Sinaia, în suprafață de 791 mp masurată (959 mp din acte) și a terenului nr. cad. 25549 intabulat în CF 25549/Sinaia în suprafață de 5041 mp, adoptată cu 13 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 205/29.12.2023 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziţia nr. 247, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • Hotărârea nr. 206/29.12.2023 privind îndreptarea de eroare materială strecurată în Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis – Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia, poziţia nr. 116, adoptată cu 15 voturi ,, pentru”.
 • De asemenea s-a supus spre aprobare proiectul de hotărâre referitor la modificarea HCL. 115/27.07.2023 privind completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC Transport Urban SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului de funcționare al parcărilor, aprobată în ședința CL Sinaia din data de 27 iulie 2023, care s – a respins cu 9 voturi ,,împotrivă” și 6 voturi ,,pentru”.

Hotărârile adoptate de Consiliul Local Sinaia în ședința ordinară din 29.12.2023 au fost transmise Institutiei Prefectului Județului Prahova și afișate pe site-ul : www.primaria-sinaia.ro .

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 18, 2024

Comments are closed.