Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Sinaia joi 08 februarie 2024 ora 16:00

februarie 6, 2024

Joi, 08 februarie 2024, ora 16,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi :

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local Sinaia din luna decembrie 2023;

– Prezintă dna Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru SC. Sinaia Forever SRL;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru SC. Transport Urban SRL. Sinaia;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru martie – decembrie 2024;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului și a calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile februarie – decembrie 2024;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL. 195/2023 privind aprobarea listei de  evenimente  ale orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2024;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2024 – 2025;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației ap. A.N.1.5 situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, corp A, et.1, din locuință, în locuință de serviciu și repartizarea acestuia către dl. Dr.Pelelunga Constantin;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului de activitate din contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia nr. 20383/31.08.2010, încheiat cu SC. Sinaia Forever SRL, cu activitatea de ”întreținere piscină” la Școala Gimnazială George Enescu”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de patrimoniu privat al orașului Sinaia fond locativ și teren aferent, aprobată prin H.C.L. nr. 159/2007, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei orașului Sinaia

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 6, 2024

Comments are closed.