Administrație Publică

Proces verbal încheiat în data de 22 decembrie 2023 orele 13,00 în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia convocată de Primarul Oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 421/22.12.2023 care s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom

februarie 19, 2024

Încheiat astăzi, 22 decembrie 2023, orele 13,00 în şedinţa extraordinară de îndată a Consiliului Local al Oraşului Sinaia, convocată de Primarul Oraşului Sinaia, în baza dispoziţiei nr. 421/22.12.2023, care   s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom.

La începutul ședintei, dna Ioana Nedelcu, consilier juridic, care-i tine locul dnei secretar general Beatrice-Eugenia Rădulescu,   face  apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 14 consilieri din  cei 17 consilieri aleși. Lipsesc motivat: dna. cons. Poponete Valentina, dl. cons. Pavel Georgini și  dna.cons. Arieșan Aurora.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului Local, în format electronic.

La ședință participă: Dl. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, Dna. Ioana Nedelcu, consilier juridic, Dl. Daniel Dumitrache, inspector Serviciul Politici Publice, Dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane, D-na Popescu Maria și D-na Mititelu Elena Marilena, inspectori  Compartiment Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Lucrările ședintei sunt deschise de catre dl. primar Vlad Oprea care-i invita pe membrii Consiliului local sa faca propuneri pentru președintele ședintei de astazi.

Dl. cons. Popa Gheorghe il propune ca  președinte de ședință  pe dl. viceprimar Gheorghe Bădăran.

Președintele de ședință Gheorghe Bădăran, arată că, pe proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi este trecut un singur punct. Supune aprobării proiectul ordinii de zi care se aprobă cu 14 voturi ,,pentru“.

Se trece la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Dl.Primar Vlad Oprea precizează că, a facut aceasta sedinta de îndata pentru că, Guvernul României a alocat  75 milioane lei unor UAT-uri din România,  din care orasului Sinaia a alocat în mod direct prin Hotarare de Guvern, suma de 2 milioane lei.

Afirma ca, a convocat rapid aceasta sedinta deoarece astazi este ultima zi cand pot fi înregistrati banii in buget.

Președintele de ședință, dl. Gheorghe Bădăran supune spre aprobare proiectul de hotărâre sus menționat, care se aprobă cu 14 voturi ,,pentru”.

Președintele de ședință le mulțumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrările ședinței la ora 13,15.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: februarie 19, 2024

Comments are closed.