Administrație Publică

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 08.02.2024 încheiată în data de 14 februarie 2024

februarie 27, 2024

În data de 08 februarie 2024, orele 16,00 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local Sinaia al orașului Sinaia, care s – a desfășurat în sala de ședințe a Primăriei Orașului Sinaia, la care au participat 17 consilieri din cei 17 consilieri în funcție.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. Viceprimar Gheorghe Bădăran.

În urma dezbaterilor ce au avut pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat următoarele Hotărâri:

 • Hotărârea nr. 1/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, adoptată cu 9 voturi ,,pentru”, 4 voturi ,,împotrivă” și 4 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 2/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru SC Sinaia Forever SRL, adoptată cu 9 voturi ,,pentru” și 8 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 3/08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, penru SC Transport Urban Sinaia SRL, adoptată cu 9 voturi ,,pentru” și 8 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 4/08.02.2024 privind aprobarea bugetului și a calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru martie – decembrie 2024, adoptată cu 11 voturi ,,pentru” și 6 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 5/08.02.2024 privind aprobarea bugetului și a calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru lunile februarie – decembrie 2024, adoptată cu 15 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 6/08.02.2024 privind modificarea anexei 1 la HCL 195/2023 privind aprobarea listei de evenimente ale orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2024, adoptată cu 15 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 7/08.02.2024 privind aprobarea rețelei școlare a orașului Sinaia pentru anul 2024-2025, adoptată cu 10 voturi ,,pentru”, 2 ,,împotrivă” și 5 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 8/08.02.2024 privind schimbarea destinației ap.A.N.1.5. situat în Sinaia , str.Walter Mărăcineanu , nr. 20, corp A, din locuință în locuință de serviciu și repartizarea acestuia către dl.Pelelungă Constantin, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 9/08.02.2024 privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare de către orașul Sinaia, Primăria orașului Sinaia, Consiliul Local Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, adoptată cu 9 voturi ,,pentru” , 3 voturi ,,împotrivă” și 5 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 10/08.02.2024 privind completarea obiectivului de activitate din contractul de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia nr. 20383/31.08.2010 încheiat cu SC Sinaia Forever SRL, cu activitatea de ,,întreținere piscină” la Școala Gimnazială George Enescu, adoptată cu 11 voturi ,,pentru” și 6 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 11/08.02.2024 privind modificarea listei de patrimoniu al orașului Sinaia fond locativ și teren aferent, aprobată prin HCL. nr. 159/2007 în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, adoptată cu 15 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 12/08.02.2024 privind modificarea art.7 din Statutul Clubului Sportiv ,,Carpați” Sinaia și art.8 alin. (4) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Clubului Sportiv ,,Carpați” Sinaia, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 146/17.10.2023, adoptată cu 15 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”.

Hotărârile adoptate de Consiliu Local Sinaia în ședința ordinară din 08.02.2024 au fost transmise Instituției Prefectului Județului Prahova și afișate pe site-ul : www.primaria-sinaia.ro.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: februarie 27, 2024

Comments are closed.