Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom joi 29 februarie 2024 ora 15:00

februarie 29, 2024

JOI, 29 FEBRUARIE 2024, ORA 15,00 va avea loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL, pentru anul 2024;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor nr.9, bl.9A, et.3, ap.17 având număr cadastral 23769-C1-U17, către dl. Nache Alexandru ;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric, cota de 1/2 din apartament în suprafață de 84,6 mp (71 mp conform CF 20392-C1-U7 Sinaia) din construcția C1, situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 38, jud. Prahova, regim de înălțime P+1, nr. cad. 20392-C1-U7, împreună cu suprafețele indivize, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșanu”, cod PH-II-m-B-16659.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 29, 2024

Comments are closed.