Administrație Publică

Dispoziția nr.84/28.03.2024 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 28.03.2024

martie 28, 2024

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Joi, 28  martie  2024 , ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom,  cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei  de închiriere prevăzută la pct.  III.1 din contractele de închiriere pășuni nr. 11022/28.04.2017; 11096/28.04.2017; 11018/28.04.2017; 11033/28.04.2017; 11062/28.04.2017; 11091/28.04.2017; 11085/28.04.2017.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția nr.84 în format pdf AICI

Last modified: martie 28, 2024

Comments are closed.