Administrație Publică

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de Execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a Contului de Execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a Contului de de Execuție a bugetului de credite interne pe anul 2023

martie 29, 2024

În conformitate cu  dispozițiile articolului 7, alineatul 2, Secțiunea 1 din Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Comisia de Dezvoltare Urbană, Servicii Publice, Evenimente  propune spre  dezbatere publică  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Contului de Execuție al veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a Contului de Execuție dal bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și  subvenții, și a Contului de de Execuție a bugetului de credite interne pe anul 2023, însoțit de Referatul de Aprobare nr.500/22.02.2024, de Raportul de specialitate nr.501/27.03.2024, de Avizul Consiliului Judeţean Prahova nr.006/ 20.03.2024 și de Punctul de vedere favorabil nr.3/17.01.2024 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova.

 Proiectul  de hotărâre urmează să fie supus spre aprobarea Consiliului Local al orașului Sinaia după data de 15 mai 2024. El  a fost publicat în data de 29.03.2024  pe site-ul  Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  în termen de 10 zile calendaristice de la afișare, respectiv până la data de 08.04.2024, conform articolului 7, alineatul 4, Secțiunea 1, din cadrul aceleiași Legi nr. 52/2003.  

Vezi anunțul în format pdf AICI

Vezi proiectul în format pdf AICI

Last modified: aprilie 1, 2024

Comments are closed.