Administrație Publică

Minuta ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 25 Martie 2024 încheiată în data de 27 martie 2024

aprilie 8, 2024

În data de 25 Martie 2024, orele 16,00 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Sinaia, care s-a desfășurat în sala de ședințe a Primăriei Orașului Sinaia.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl.cons.Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat următoarele hotărâri:

 • Hotărârea nr. 16/25.03.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, adoptată cu 9 voturi ,,pentru” și 8 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 17/25.03.2024 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 17.000.000 lei, adoptată cu 9 voturi ,,pentru” 6 voturi ,,împotrivă” și 2 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 18/25.03.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025, adoptată cu 15 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 19/25.03.2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 12, situat în Sinaia, bd-ul Carol I nr. 65 (chioșc verde hexagonal), adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 20/25.03.2024 privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr. 12, situat în Sinaia, bd-ul Carol I nr.33 (Esplanada), adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 21/25.03.2024 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, pentru anul 2024, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 22/25.03.2024 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionarii situațiilor de urgență – 2024, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 23/25.03.2024 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și/sau de reprezentare a orașului Sinaia, Primăriei orașului Sinaia, Consiliului Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, dosar 5497/2024, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 24/25.03.2024 privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din administrația publică locală – aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 25/25.03.2024 privind înființarea Serviciului social ,,Serviciul de asistență comunitară la nivel de serviciu, în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 26/25.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al serviciului de Asistență Comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 27/25.06.2024 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 12 mp, situat în Sinaia, str. Lalelelor nr. 7, lot 5, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 28/25.03.2024 privind vânzarea prin licitație a terenului în suprafață de 49 mp, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 4, lot 2, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 29/25.03.2024 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 300 mp, situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 55-57, nr.cad. 23729, CF nr. 23729, adoptată cu 15 voturi ,,pentru” și 2 ,,abțineri.
 • Hotărârea nr. 30/25.03.2024 privind vănzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 172 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 14, lot 1, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 31/25.03.2024 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 191 mp, situat în Sinaia, str. Cuza Vodă nr. 12, lot 1, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 32/25.03.2024 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 74 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2A, lot 3, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 33/25.03.2024 privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5113/29.09.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp, indiviz din 109,88 indiviz din 180,60 mp (nr. cad. vechi 1253) și a contractului de concesiune nr. 5118/29.09.1994 ce are ca obiect terenul în suprafață de 36 mp, indiviz din 109,88 mp indiviz din 180,60 mp (nr.cad.vechi 1253), terenuri situate în Sinaia, la intersecția str. Mihail Kogalniceanu cu str. Vânturiș, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 34/25.03.2024 privind documentația Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Ridicare restricție temporară de construire, schimbare destinație teren (S=1832 mp) din zonă cu caracter mixt pentru complexe, unități turistice și spații verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă în zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, turism, recreere și stabilire indicatori urbanistici (Sstudiată = 3150 mp), generat de imobilul situat în Sinaia, strada Aluniș nr. 5-7, nr.cadastral 21560 cu acces din str. Aluniș (nr. cadastral 24986), adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 35/25.03.2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările de ,,Reabilitare captare Pescărie”, rețele de apă cota 1400, Sinaia, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 36/25.03.2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările de ,,Reabilitare și modernizare străzi în Cartierul Cumpătu”, oraș Sinaia, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 37/25.0.32024 privind completarea Listei de evenimente proprii orașului , anexa 1 la Hcl.6/2024,cu includerea evenimentelor:Festivalul de teatru pentru liceeni ,,Primavera – ediția a Xa și Festivalul Internațional de Chitară Clasică – ediția a XLI a precum și aprobarea Contractelor de asociere cu asociația Socio-Culturală Prahova Excelsior (ASPE) și Asociația Popa Soare, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.
 • Hotărârea nr. 38/25.03.2024 privind aprobarea includerii în Lista Evenimentelor proprii ale orașului, a bugetului și a organizării evenimentului Sinaia Urban Drive – ediția 1, adoptată cu 12 voturi ,,pentru”, 1 vot ,,împotrivă” și 4 ,,abțineri”.
 • Hotărârea nr. 39/25.03.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 106/20.07.2023 privind aprobarea proiectului, a documentației și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ,,Înființarea unui centru de zi de asistență și recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu în orașul Sinaia, Județul Prahova (8810 CZ – V – 1), cu o capacitate totală de 75 de locuri – prin Construire centru de zi pentru persoane vârstnice, parcare, împrejmuire, branșamente utilități și organizare de șantier, adoptată cu 17 voturi ,,pentru”.

De asemenea s-au supus la vot proiectele:

 • Proiect de Hotărâre privind modificarea Hcl. nr. 115/27.07.2023 referitoare la completarea listei parcărilor publice din Orașul Sinaia, administrate de către SC Transport Urban SRL, ajustarea tarifelor și stabilirea programului de funcționare a parcărilor, aprobată în ședința CL Sinaia din data de 27 iulie 2023, inițiatori Elena Boldeanu și Nicolae Iosifescu , consilieri locali , proiect respins cu 9 voturi ,,împotrivă” și 8 voturi ,,pentru”.
 • Proiect de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședințele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice, inițiatori Elena Boldeanu și Nicolae Iosifescu , consilieri locali, proiect respins cu 9 voturi ,,împotrivă” și 8 voturi ,,pentru”.
 • Proiect de Hotărâre privind modificarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Sinaia, aprobat prin Hcl.262/2022, inițiatori Elena Boldeanu și Nicolae Iosifescu, consilieri locali, proiect respins cu 9 voturi ,,împotrivă” și 8 voturi ,,pentru”.

Hotărârile adoptate de Consiliu Local Sinaia în ședința ordinară din 25.03.2024 au fost transmise Instituției Prefectului Județului Prahova și afișate pe site-ul : www.primaria-sinaia.ro.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: aprilie 8, 2024

Comments are closed.