Administrație Publică

Dispoziția nr.105 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată din 15.04.2024

aprilie 15, 2024

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1) și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 15 aprilie 2024, ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al Orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată care se va desfașura în format electronic prin intermediul platformei Zoom, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism pentru orașul Sinaia, pentru care se solicită finanțare de la bugetul de stat ;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și/sau de reprezentare a Orașului Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, dosarul nr. 5261/281/2023 și nr.3403/105/2023.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția nr.105 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 16, 2024

Comments are closed.