Administrație Publică

Proces verbal nr. 34 din data de 20 aprilie 2024 completare BEC nr.11 Sinaia

aprilie 20, 2024

Proces Verbal

34 din data de 20 aprilie 2024

Încheiat astăzi, 20.04.2024, cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripție nr. 11 Sinaia conform prevederilor art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015 coroborat cu art. 2 alin. (10) și alin. (14) din O.U.G. nr. 21/2024

Astăzi, 20.04.2024, orele 11:00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție nr. 11 Sinaia, au fost prezenți: doamna judecător Cîrstea Ioana- locțiitorul președintelui Biroului Electoral de Circumscripție nr. 11 Sinaia, precum și următorii reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, respectiv: domnul Văduvan Iulian-Costin, domnul Ghimbaș Dragoș, doamna Spurcaciu Lucia; domnul Marcu Ilie Iulian, doamna Miș Luiza Carmen, domnul Ivan Adrian Bogdan.

Locțiitorul președintelui Biroului Electoral de Circumscripție nr. 11 Sinaia aduce la cunoștința celor prezenți prevederile:

– prevederile art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completărle ulterioare;

– prevederile art. 2 alin. (10) și alin. (14) din O.U.G. nr. 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024;

– punctul 59 din Anexa la H.G. 199/2024 privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024.

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (14) teza I din O.U.G. nr. 21/2024: completarea birourilor electorale se face, în prima etapă, cu reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate de parlamentar obţinute, precum şi cu reprezentantul grupului organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Camera Deputaţilor.

Din partea partidelor politice care au ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum şi grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în acest grup, Biroul Electoral de Circumscripție nr. 38 Oinacu a primit următoarele desemnări:

  1. Domnul Văduvan Iulian-Costin– reprezentant P.S.D., înregistrată sub nr. 6 din data de 15.04.2024;
  2. Domnul Ghimbaș Dragoș – reprezentant P.N.L., înregistrată sub nr. 11 din data de 16.04.2024;
  3. Doamna Spurcaciu Lucia – reprezentant U.S.R., înregistrată sub nr. 9 din data de 15.04.2024;
  4. Domnul Marcu Ilie Iulian – reprezentant A.U.R., înregistrată sub nr. 10 din data de 15.04.2024;
  5. Doamna Miș Luiza Carmen – reprezentant U.D.M.R., înregistrată sub nr. 7 din data de 15.04.2024;
  6. Domnul Ivan Adrian Bogdan – reprezentant Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale-UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA, înregistrată sub nr. 15 din data de 17.04.2024.

Prin urmare, în raport de dispoziţiile art. 2 alin. (14) teza I din O.U.G. nr. 21/2024 coroborat cu art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015, componenţa Biroului Electoral de Circumscripție nr. 38 în prima etapă este următoarea:

Preşedinte –  Judecător CONSTANTINESCU CRISTIAN

Locţiitor – Judecător CÎRSTEA IOANA

Membri:

Domnul VĂDUVAN IULIAN-COSTIN – reprezentant P.S.D.

Domnul GHIMBAȘ DRAGOȘ – reprezentant P.N.L.

Doamna SPURCACIU LUCIA – reprezentant U.S.R.

Domnul MARCU ILIE IULIAN– reprezentant A.U.R.

Doamna MIȘ LUIZA CARMEN – reprezentant U.D.M.R.

Domnul IVAN ADRIAN BOGDAN – reprezentant Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale – UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA

De asemenea, au comunicat numele şi prenumele reprezentanţilor lor în Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 11 Sinaia și următoarele partide:

  1. Domnul Coman Liviu – reprezentant P.M.P., înregistrată sub nr. 8 din data de 15.04.2024;

De asemenea, partidul P.M.P. a obținut câte 2 mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019.

Văzând prevederile art. 2 alin. (14) teza a II-a din O.U.G. nr. 21/2024, respectiv: În a doua etapă, completarea birourilor electorale se face cu câte un reprezentant al partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate obţinute.

Astfel, în raport de dispoziţiile art. 2 alin. (14) din O.U.G. nr. 21/2024 coroborat cu art. 26 alin. (14) din Legea nr. 115/2015, componenţa Biroului Electoral de Circumscripție nr. 11 este următoarea:

Preşedinte –  Judecător CONSTANTINESCU CRISTIAN

Locţiitor – Judecător CÎRSTEA IOANA

Membri:

Domnul VĂDUVAN IULIAN-COSTIN – reprezentant P.S.D.

Domnul GHIMBAȘ DRAGOȘ – reprezentant P.N.L.

Doamna SPURCACIU LUCIA – reprezentant U.S.R.

Domnul MARCU ILIE IULIAN– reprezentant A.U.R.

Doamna MIȘ LUIZA CARMEN – reprezentant U.D.M.R.

Domnul IVAN ADRIAN BOGDAN – reprezentant Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale – UNIUNEA ELENĂ DIN ROMÂNIA

Domnul COMAN LIVIU – reprezentant P.M.P.

Cu drept de contestaţie la Biroul Electoral Județean nr. 31 Prahova în termen de 48 de ore de la data afişării.

Prezentul proces-verbal va fi afișat la sediul BEC nr.11 SINAIA, astăzi, 20.04.2024, orele 11:30.

PREȘEDINTE,

LOCȚIITOR – JUD. CÎRSTEA IOANA

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: aprilie 23, 2024

Comments are closed.