Administrație Publică

Minuta ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 15 aprilie 2024 încheiată în data de 16 aprilie 2024

aprilie 24, 2024

În data de 15 aprilie 2024, orele 16,00 a avut loc ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia care s – a desfășurat în format electronic  prin intermediul platformei Zoom, la care au participat 16 consilieri din 17 consilieri în funcție.

Ședința a fost condusă în calitate de președinte, de către dl.cons.Remus David.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s- au adoptat următoarele hotărâri.

  • Hotărârea nr. 41/15.04.2024 privind aprobarea cofinanțării Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism pentru Orașul Sinaia, pentru care se solicită finanțare de la bugetul de stat, adoptată cu 15 voturi ,,pentru” și 1 ,,abținere”.
  • Hotărârea nr. 42/15.04.2024 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și/sau de reprezentare a Orașului Sinaia, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau cai de atac în dosarele nr. 5261/281/2023 și nr. 3403/105/2023, adoptată cu 10 voturi ,,pentru”, 4 ,,abțineri” și 2 voturi ,,împotrivă”.
  • Hotărârea nr. 43/15.04.2024 privind rectificarea art. 2 din Hcl 29/25.03.2024 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 300 mp, situat în Sinaia, str.Gheorghe Doja nr. 55-57, nr. cad. 23729, CF nr. 23729, adoptată cu 16 voturi ,,pentru”.

Hotărârile adoptate de Consiliu Local Sinaia în ședința extraordinară de îndată din 15.04.2024 au fost transmise Instituției Prefectului Județului Prahova și afișate pe site-ul : www.primaria-sinaia.ro.

Vezi minuta în format pdf AICI

Last modified: aprilie 24, 2024

Comments are closed.