Administrație Publică

Dispoziția nr.103 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișarea materialelor aferente campaniei electorale pentru alegerile autorităţilor administraţiei publice locale din 09 iunie 2024

aprilie 29, 2024

Privind stabilirea locurilor speciale  pentru afisarea materialelor aferente campaniei electorale pentru alegerile  autorităţilor administraţiei publice locale din 09 iunie  2024

Având în vedere referatul înregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 1018/08.04.2024, întocmit de Compartimentul juridic, contencios-administrativ și administrație publică;

Având în vedere  prevederile  art. 79  alin. (1) și (2) din   Legea  nr. 115/2015 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, pentru modificarea legii administrației publice nr. 215/2001 si pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu  Hotărârea Guvernului României nr. 199/2024 privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024;

În temeiul art. 154 alin.(1) și art. 155 alin. (1), lit.b), coroborate cu art. 196 alin.(1), lit.b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N  : 

Art.1. – Se stabileste afisajul electoral aferent campaniei electorale pentru alegerile  autorităţilor administraţiei publice locale din data de 09 iunie  2024, la nivelul orașului Sinaia,   în  următoarele locuri speciale:

Nr.crt. Loc de amplasare Nr.panouri – bucati
1. Platoul Izvor – statie 2 (200 x 100 cm/buc)
2. Calea Moroeni – piata 2 (200 x 100 cm/buc)
3. Str. Spitalului nr. 2 2 (200 x 100 cm/buc)
4. Intersectie Bd. Republicii cu T.Vladimirescu 2 (200 x 100 cm/buc)
5. Str. 1 Mai 2 (200 x 100 cm/buc)
6. Str. Horea,Closca si Crisan 2 (200 x 100 cm/buc)
7. Bd. Carol I (Sc. G.Enescu) 2 (200 x 100 cm/buc)
8. Intrare Parc Dimitrie Ghica 2 (200 x 100 cm/buc)
9. Str. Furnica nr.37 (alimentara) 2 (200 x 100 cm/buc)
10. Tirul cu Porumbei 2 (200 x 100 cm/buc)

Art.2. – Folosirea altor locuri pentru afișarea materialelor aferente campaniei electorale decât cele prevazute la art. 1 din dispoziție, este permisă numai cu acordul scris al proprietarilor, sau după caz, al deținatorilor locurilor respective, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

Art.3. – Afișarea materialelor pentru campanie se va face exclusiv  pe panourile metalice amenajate și amaplasate în locurile sus menționate.

Art.4. –Pe un panou electoral fiecare candidat care participă la  alegeri  poate aplica un singur afiș electoral care nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latura si 350 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

Art.5. – Afișarea materialelor electorale  în alte locuri  decât cele nominalizate prin prezenta, constituie contraventie și se sancționează cu amendă conform dispozițiilor prevazute  de art. 108 din legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunostința publică prin afisare la sediul Primariei si pe site-ul propriu si se va comunica Instituției Prefectului Judetului Prahova, Politiei Statiunii Sinaia, Postului de Jandarmi Montani – Ordine publică   si Politiei Locale din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Vezi dispoziția nr.103 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 29, 2024

Comments are closed.