Administrație Publică

Dispoziția nr.109 privind privind schimbarea sediilor secțiilor de votare nr. 254 și nr. 262 din orașul Sinaia județul Prahova

aprilie 29, 2024

Tinând cont de Referatul  întocmit de Compartimentul  Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică înregistrat sub nr. 441/12.02.2024 prin care se propune schimbarea sediului   secției  de votare nr. 254 din imobilul  Școlii gimnaziale ”Principesa Maria”, Corp B, sala nr.7 situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 25, în clădirea Gradiniței nr. 2 cu program normal ”Fluturașii” din Calea Moroieni nr. 20 și sediului secției de votare nr. 262, din imobilul proprietatea privată a SC. Livio SRL.- parter, situat în Sinaia, str. Furnica nr. 34, în clădirea Centrului de zi pentru copii ”Acum  au nevoie de noi”, situat în  Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu nr. 80 A;

Având în vedere avizul conform al Autorității  Electorale Permanente nr. 5817/23.04.2024, înregistrat sub nr. 10849/24.04.2024;

Luând în  considerare   faptul că  sediile secțiilor de votare nr. 254 si 262 nu mai îndeplinesc  condițiile optime prevăzute de Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016  privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționeaza secțiile de votare;

Având în vedere avizul  Serviciului de Telecomunicații Speciale Prahova nr. 690244/16.02.2024, inregistrat sub nr. 4799/22.02.2024;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(3), art. 21 alin. (1) și (5) și art.22 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea  Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 6, alin.(1), lit.a)  din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 19/2017 pentru aprobarea metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora;

În temeiul art. 155 alin.(1), lit. a), coroborat cu  alin.(2), lit.b), art. 156 alin.(1) și art.196 alin.(1), lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

D I S P U N E : 

Art.1. – Schimbarea sediului  secției de votare nr. 254,  cod secție 31-254, de la Școala gimnazială ”Principesa Maria” – Corp B, sala nr.7 din Sinaia, Calea Moroieni nr. 25 la  Grădinița nr.2 cu program normal ”FLUTURAȘII” din Sinaia, Calea Moroieni nr. 20, județul Prahova,  întrucât vechiul sediu nu mai îndeplinește condițiile  pentru organizarea procesului electoral prevăzute în Hotărârea  Autorității Electorale Permanente nr.44/2016, fiind în proces de reabilitare.

Art.2. (1) – Delimitarea secției de votare  nr.254, cod secție 31-254, conform înregistrărilor existente în Registrul  electoral și numărul  de alegători arondat, nu se modifică.

(2) – Distanța  dintre vechiul sediu și actualul sediu al secției de votare nr.  254 este de aproximativ 100 m.

Art.3. – Schimbarea sediului secției de votare nr. 262, cod secție 31-262 din imobilul proprietatea privată a SC. Livio SRL.-parter din Sinaia, str. Furnica nr. 34,  în imobilul Centru de zi pentru copii ”Acum au nevoie de noi”,  situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 80 A, județul Prahova. Motivul schimbării sediului secției de votare nr. 262 din imobilul proprietatea SC. Livio SRL.- parter, strada Furnica nr. 34, îl constituie încetarea contractului de comodat  încheiat cu SC. Livio SRL., pentru o perioadă determinată și neîndeplinirea condițiilor prevăzute de Hotărârea Autorității Electorală Permanentă nr.44/2016.

Art.4. (1) – Delimitarea secției de votare nr. 262 și numărul de alegători arondați conform înregistrărilor existente în Registrul  electoral, nu se modifică.

(2) – Distanța  dintre vechiul sediu și actualul sediu al secției de votare nr.  262 este de aproximativ 500 m.

Art.5. – Noile sedii ale secțiilor de votare nr. 254, cod sectie 31-254 si nr. 262, cod secție 31-262, se încadrează în criteriile prevăzute de art. 21 alin.5) din Legea 208/2015.

Art.6. – Prezenta  dispoziție  se comunică : Prefectului județului Prahova,  Autorității Electorale Permanente, persoanelor autorizate să efectueze operațiuni în  Registrul electoral permanent al orașului Sinaia și se va aduce la cunostință publică prin afișare pe site-ul propriu.

Vezi dispoziția nr.109 în format pdf AICI

Last modified: aprilie 29, 2024

Comments are closed.