Administrație Publică

Dispoziția nr.117 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare de pe raza orașului Sinaia în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din 09 iunie 2024

mai 9, 2024

Având în vedere referatul nr.  1256/25.04.2024 întocmit de Compartimentul  Juridic, Contencios-Administrativ și Administrație Publică;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (3) și (5)  și art. 120 alin.(1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificarile și completările ulterioare;

In conformitate cu   Hotărârea Guvernului nr. 199/2024 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul  perioadei electorale  la alegerile pentru membrii  din România în Parlamentul  European din anul 2024  și la alegerile pentru  autoritatile administratiei publice locale din anul 2024;

În temeiul  dispozitiilor art. 155 alin. (1) lit. a) si alin. (2), lit. b) coroborat cu art.196 alin.(1), lit.b) din Ordonanța de urgenra nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

D I S P U N E: 

Art.1. – Pentru desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European  şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale  din  09 iunie 2024, aprobă delimitarea și numerotarea unui numar de 12 secții de votare pe raza orașului Sinaia, cu sediile aferente, conform anexei, parte integrantă din prezenta dispoziție

Art.2. – La data intrării in vigoare a prezentei, își încetează aplicabilitatea Dispozitia nr. 240/2020.

Art.3. – Compartimentul  Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică va comunica prezenta dispoziție Instituției Prefectului Județului Prahova, Autorității Electorale Permanente, persoanelor autorizate  să efectueze operațiuni în Registrul electoral permanent al orașului Sinaia și o va aduce la cunoștința publică în condițiile legii.

Vezi dispoziția nr.117 în format pdf AICI

Vezi anexa la dispoziția nr.117 în format pdf AICI

Last modified: mai 9, 2024

Comments are closed.