Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom joi 30 mai 2024 ora 16:00

mai 29, 2024

Joi, 30 mai 2024, ora 16,00 va avea loc ședința extraordinară  a Consiliului Local al Orașului Sinaia care se va desfășura în format electronic prin intermediul platformei Zoom, cu următoarea ordine de zi : 

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 20 mai 2024;
– Prezintă dna. secretar general Beatrice Eugenia Rădulescu

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor comunitare, condițiile și modalitățile de acordare a acestora;
– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor aparținând UAT Oraș Sinaia
– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 13801/29.05.20254.
– Inițiatori : David Remus, Popa Gheorghe, Istrate Iuliana,  Miloș Călin și  Marcoci Constantin, consilieri locali

     Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: mai 29, 2024

Comments are closed.