Administrație Publică

Uncategorized

HotărâriUncategorized

Hotărârea nr.146 din 17.10.2023 privind aprobarea Statutului Clubului ”Carpați” Sinaia și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului ”Carpați” Sinaia

Consiliul Local al orasului Sinaia , județul Prahova ; Având în vedere  referatul de aprobare nr.  2722/13.09.2023 întocmit de...

octombrie 23, 2023

Detalii

Uncategorized

Anunț intentie de elaborare plan urbanistic zonal „extindere intravilan şi ridicare interdicţie temporară de construire pe intravilan existent (s studiata = 9894 mp)”

Localizare: jud. Prahova, oras Sinaia, str. Piscul Cȃinelui fn, T9, Cc 72,73, nr.cadastral 25314 Iniţiator:     SC S.C.BEGA UTILAJE...

septembrie 8, 2023

Detalii

HotărâriUncategorized

Hotărârea nr.58 din data de 28.03.2023

Privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 230 mp, situat în Sinaia, Str. Furnica nr. 34, nr. cad. 22639,...

aprilie 3, 2023

Detalii

HotărâriUncategorized

Hotărârea nr.263 din data de 19.12.2022

      Privind aprobarea Protocolului privind asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Sinaia,în cadrul Proiectului...

decembrie 30, 2022

Detalii