Administrație Publică

Serviciul Public de Asistență Socială

Cerere-declarație pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială conform Legii 226/2021 – format pdf inteligent

AJUTORUL DE INCALZIRE
Cerere acordare ajutor incalzire cu gaze naturale sau lemne
Acte necesare si cateva informatii

AJUTORUL SOCIAL
Cerere privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala
Acte necesare ajutor social

AJUTORUL DE STAT
Cerere alocatie de stat
Acte dosar alocatie de stat

ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
Cerere privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala
Acte necesare Alocatia pentru sustinerea familiei

LEGEA NR. 111 din 2010
Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/ stimulentului de inserţie /indemnizaţiei lunare /sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii
Adeverință angajator
ACTE necesare pentru indemnizatie crestere copil
Declaratie privind datele cu caracter personal – format doc
Declaratie-Tata-ICC – format doc
Declaratie-Mama-ICC – format doc

LEGEA NR. 448 din 2006
Acordul persoanei cu handicap sau al reprezentantului legal ori al familei in vederea angajarii asistentului personal
Angajament asistent personal in vederea respectarii planului individualizat de servicii

Cerere acordare indemnizatie insotitor
Cerere ancheta sociala in vederea incadrarii in grad de handicap
Cerere ancheta sociala in vederea mentinerii in grad de handicap
Cerere angajare in functia de asistent personal
Cerere incetare contract din functia de asistent personal
Cerere prelungire contract de munca pentru asistentii personali
Cereri privind acordarea unor scutiri de la plata impozitului pe cladire sau chirie in calitate de persoana cu handicap
Declaratie respectare obligatii prevazute de art.38 din legea 448 din 2006

Comments are closed.