Administrație Publică

HOTARAREA NR.23 din 29.01.2016

februarie 16, 2016

privind aprobarea unui act aditional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate

Având în vedere prevederile:

– Hotărârii Consiliului Local nr. 159/21.11.2011 privind aprobarea contractului de delegare a serviciului de salubritate ;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 37/2012 privind aprobarea DOCUMENTULUI DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL PRAHOVA”, încheiat între localitățile membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova;

In temeiul Legii 215 / 2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, coroborat cu art. 45 si art. 115 alin.1, lit.b

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1. Aprobă actul aditional nr.2 la contractul de delegare a serviciului de salubrizare a orașului Sinaia, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
ART. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate și de reprezentanți ai SC GRUP SALUBRIZARE URBANA SA .
HCL_nr_23_2016

Last modified: martie 4, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support