Administrație Publică

HOTARAREA NR. 76 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind vânzarea apartamentului nr. 5, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr.29, avand numar cadastral 20565-C1-U5, catre dl. Avram Florea

Având în vedere Expunerea de motive nr. 12303/11.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu si Protectie Civila, inregistrat cu nr.12306/11.05.2017 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului nr. 5, situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr.29, avand numar cadastral 20565-C1-U5, catre dl. Avram Florea;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de prevederile:
– Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 9;
– Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 42;
– Legii nr. 227/2015 – Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 292, alin. 2, lit. f;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului nr. 5, situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr. 29, avand numar cadastral 20565-C1-U5, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. – Aprobă vânzarea catre dl. Avram Florea a apartamentului nr. 5, situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr.29, avand numar cadastral 20565-C1-U5, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Art.3. – Preţul vânzării este de 14.800 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. – Dl. Avram Florea are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului in Cartea Funciara, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public.
Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.
Art.8. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Download HCL 76 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support