Administrație Publică

HOTARAREA NR. 142 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind trecerea în domeniul privat al orașului Sinaia și vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 15 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15

Având în vedere:

 – Expunerea de motive nr. 22477 din 01.09.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 15 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15, conform art. 123, al. 2 din Legea 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 22488/01.09.2017 prin care supune analizei Consiliului Local al orașului Sinaia aprobarea raportului de evaluare asupra terenului in suprafata de 15 mp, situat in Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15 şi vânzarea acestuia prin licitație publică deschisă;

– Art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

– Codul Civil (Legea 287/2009), republicat, cu modificările și completările ulterioare, art. 551, alin. (1) si art. 553, alin. (1);

– Art.10 și art. 123, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă trecerea terenului situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15, în suprafață de 15 mp., din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia.

Art.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 15 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15.

Art.3. – Aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 15 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 41, lot 15, conform planului de situaţie din anexa 1.

Art.4. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

Art.5. – Preţul de pornire a licitației este de 450 euro/mp, fără TVA.

Art.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

Art.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art.9. – Câstigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

 Art.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget din cadrul Primăriei  orașului Sinaia.

Descarca: HCL nr 142_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support