Administrație Publică

HOTARAREA NR. 15 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Pentru aprobarea Regulamentului privind politica parcărilor în orașul Sinaia

Văzând :

  • Expunerea de motive a D-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia înregistrată la 2339/25.01.2018;
  • Raportul de specialitate nr. 2361/25.01.2018 al Poliției Locale Sinaia – Birou Monitorizare și Control, prin care  propune aprobarea Regulamentului privind politica parcărilor în Orașul Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate;

Având in vedere :

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2011 privind unele măsuri referitoare la oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al orașului Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2008 privind eliberarea de abonamente de parcare rezidențiala pe raza orașului Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2008 privind eliberarea de abonamente de parcare rezervată pe raza orașului pentru unitățile de cazare ți alimentație publică;
  • Hotarârea de Guvern nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
  • Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  • Odinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea străzilor în localităti urbane;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. b), art. 45, alin.(2) si art. 115, alin.(1), lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. –  Aprobă Regulamentul privind politica parcărilor în Orașul Sinaia, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Directia Poliția Locală Sinaia, Departamentul Politici Publice, SC.Transport Urban Sinaia SRL si SC. Sinaia Forever SRL.

 

Descarca: HCL. nr. 15_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support