Administrație Publică

HOTARAREA NR. 30 din 15.02.2018

martie 1, 2018

privind vânzarea, conform Hotărârii Consiliului Local nr.183/2006,  a terenului situat în Sinaia, Str. Theodor Aman nr. 21, în suprafață de 371 mp, nr. cadastral 22225, carte funciară nr. 22225, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 1563/26.05.1999 și  nr. 28611/25.11.2009

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 2109 din 22.01.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea conform Hotărârii Consiliului Local nr.183/2006183/2006 a terenului situat în Sinaia, Str. Theodor Aman nr. 21, în suprafață de 371 mp, nr. cadastral 22225, carte funciară nr. 22225, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 1563/26.05.1999 și  nr. 28611/25.11.2009, către CĂLUGAREANU ALECSANDRINA;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 2111 / 22.01.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Hotărârea Consiliului Local nr.183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;

– Art. 551, al. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

– Art. 123, al. (3) si (4) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. – Aprobă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.  183/2006, raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, Str. Theodor Aman nr. 21, în suprafață de 371 mp, nr. cadastral 22225, carte funciară nr. 22225, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 1563/26.05.1999 și  nr. 28611/25.11.2009.

Art.2. – Aprobă vânzarea către CĂLUGAREANU ALECSANDRINA, CNP 2590624293101,  a terenului situat în Sinaia, Str. Theodor Aman nr. 21, în suprafață de 371 mp, nr. cadastral 22225, carte funciară nr. 22225, ce face obiectul contractelor de concesiune nr. 1563/26.05.1999 și  nr. 28611/25.11.2009.

Art.3. – Preţul vânzării este de 65 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.4. – Plata se face integral înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

Art.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – CĂLUGAREANU ALECSANDRINA are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

 

Descarca: HCL_30_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support