Administrație Publică

HOTARAREA NR. 52 din 14.03.2018

martie 29, 2018

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str. Gențiana nr.2B, apartament nr.1  avand numar cadastral 24674-C1-U1 catre dl.Ene Virgil

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.6170/05.03.2018;

– Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.6192/05.03.2018 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat in Sinaia, str. Gențiana nr.2B, apartament nr.1  având număr cadastral 24674-C1-U1 către dl.Ene Virgil;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

–  Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;

– Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f) care precizează că : sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

– Art. 6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind  proprietatea publica si regimul juridic al acestei, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1),  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat in Sinaia, str.Gențiana nr.2B, apartament nr.1, având numar cadastral 24674-C1-U1 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea  apartamentului situat in Sinaia, str. Gențiana nr.2B, apartament nr.1  având numar cadastral 24674-C1-U1, către dl.Ene Virgil, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

ART.3. – Preţul vânzării este de 8.000 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  Dl.Ene Virgil  are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului in Cartea Funciara, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă  și Serviciul Buget.

Descarca: HCL.NR.52_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support