Administrație Publică

HOTARAREA NR. 170 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 50 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 6, lot 1

 

Având în vedere :

– Expunerea de motive a d-lui David Remus, consilier local, înregistrată la nr. 25135 din 13.09.2018;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru înregistrat la  nr. 25136 din 13.09.2018;

– Avizul Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu prevederile :

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 4 și art. 22 din Legea nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 10,  art. 36, alin (2), lit. c) şi art. 123 alin.(2),  coroborate cu art.45 alin.(3)   și art. 115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 50 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 6, lot 1.

ART.2. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 50 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 6, lot 1, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.3. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.4. – Preţul de pornire a licitației este de 60 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Câştigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate             cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: hcl. 170_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support