Administrație Publică

HOTARAREA NR. 186 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 149 mp, situat în Sinaia, str. Pictor Luchian nr. 9, lot 1

Având în vedere :

– Expunerea de motive 27552 din 08.10.2018 a d-lui David Remus, consilier local;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 27555  din 08.10.2018;

– Avizul  Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

 În conformitate cu prevederile :

  •  551, alin. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;
  • 4 şi art. 22 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art.10,  art. 123, alin.(2) şi art. 36 alin. (2), litera c), coroborate cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 149 mp, situat în Sinaia, str. Pictor Luchian nr. 9, lot 1.

ART.2. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 149 mp, situat în Sinaia, str. Pictor Luchian nr. 9, lot 1, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.3. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.4. – Preţul de pornire a licitației este de 55 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data      adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze            contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Câştigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de            evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu        perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și            Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Download: hcl.186_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support