Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 121 din 11 iulie 2019

august 6, 2019

Privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr.42, P, apartament nr.2  având număr cadastral 21083-C1-U3 către d-na.DRĂGAN VICTORIA

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.17691/19.06.2019;

– Raportul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.17745/19.06.2019 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat in Sinaia,  Calea București nr.42,P, apartament nr.2  având număr cadastral 21083-C1-U3 către dna.DRĂGAN VICTORIA;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

–  Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– art. 292, alin.(2), lit.f) din  Codul fiscal;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin.(6), lit. b), coroborat cu art. 139 alin.(2) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat in Sinaia, Calea București nr.42,P apartament nr.2  având număr cadastral 21083-C1-U3 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea către d-na Drăgan Victoria a apartamentului situat in Sinaia, Calea București nr.42, apartament nr.2  având număr cadastral 21083-C1-U3, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Preţul vânzării este de 17.000 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  Dna.Drăgan Victoria are obligaţia sa suporte cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 121 2019

Last modified: august 7, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support