Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 195 din 20 noiembrie 2019

decembrie 10, 2019

privind schimbarea destinației unei unități locative din locuință socială destinată persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari în locuință de necesitate cazuri sociale, situată în Sinaia, str.Piscul Câinelui nr.13, et.2, ap.23

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de  Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.34192/12.11.2019;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat sub nr.34216/12.11.2019 prin care propune schimbarea destinației unei unități locative din locuință socială destinată persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari în locuință de necesitate cazuri sociale, situată în Sinaia, str.Piscul Câinelui nr.13, et.2, ap.23;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu  prevederile Legii nr.114/1996 – Legea Locuintei, republicată- art.56; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă schimbarea destinației unei unități locative din locuință socială destinată persoanelor evacuate/evacuabile care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari în locuință de necesitate cazuri sociale, situată în Sinaia, str.Piscul Câinelui nr.13, et.2, ap.23.

ART.2. –   Aprobă repartizarea locuinței sus menționate, doamnei Popa Ana.

ART.3. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consultă HCL 195/2019 AICI

Last modified: decembrie 10, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support