Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 44 din 20 martie 2020

aprilie 7, 2020

privind vânzarea, conform HCL. nr. 183/2006, a terenului situat în Sinaia, str. Stânjeneilor 23E, în suprafaţă de 39,20 mp indiviz din 235 mp din acte (240 mp măsurată), nr. cadastral 10242, carte funciară nr. 8100, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 996/23.02.1995, către MARINCAŞ AURELIA

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: februarie 21, 2021

Comments are closed.