Administrație Publică

2020 Tag Archive

Transparenta

Raport de evaluare 2020 implementare Legea 52/2003

Download Raport de evaluare 2020 implementare Legea 52/2003: Raport evaluare 2020...

mai 11, 2021

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.222 din data de 22 decembrie 2020

privind aprobarea actului aditional nr.3 la contractul nr. 10447/2020 – delegarea gestiunii serviciilor de transport rutier de...

decembrie 29, 2020

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.220 din data de 22 decembrie 2020

și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru luna ianuarie 2021...

decembrie 29, 2020

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.219 din data de 22 decembrie 2020

privind elaborarea documentaţiei de urbanism, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament local urbanism(RLU) aferent, pentru terenul...

decembrie 29, 2020

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.217 din data de 22 decembrie 2020

Privind eliminarea de la poz.6 din anexa 1 la HCL nr.3/2018 – S.C. Perla Sinaia SRL, corectarea adresei și eliminarea de la poz.15 din...

decembrie 29, 2020

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.216 din data de 22 decembrie 2020

privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020...

decembrie 29, 2020

Detalii