Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 59 din 14 aprilie 2020

aprilie 29, 2020

privind neaprobarea actului adițional nr. 6 la contractul pentru ,,Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1 – Bușteni”

Având in vedere:

– Referatul  de aprobare al  Primarului orașului Sinaia înregistrat sub  nr.9877/06.04.2020;

– Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliția Locală, înregistrat sub  nr. 9883/ 06.04.2020;

– Notificarea nr. 616/19.03.2020,  formulată de SC Comprest SA Brașov;

– Adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de salubrizare Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova nr. 8773/23.03.2020, nr.8816/23.03.2020 și nr. 9254/30.03.2020 prin care se solicită adoptarea de urgență a unei hotărâri  de Consiliu Local în vederea punerii în aplicare a modificării politicii tarifare pe perioada stării de urgență;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu:

– Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6, alin.(1), lit. l);

– Ordinul nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

– Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Contractul nr.2219/17.11.2016 si actele adiacente incheiate de Asociatia de  Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova și SC Comprest SA Brașov;

În temeiul  art. 129 alin.(1), alin. (2) lit d), art. 139 alin.(1), lit.d) și art. 196, alin (1), lit.a) din   OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART.1. – Nu aprobă actul adițional nr.6 la contractul pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1 Busteni, nr. 2219/17.11.2016,  prevăzut în anexa 1.

ART.2. – Acordă mandat special și împuternicește Viceprimarul orașului Sinaia în persoana domnului Bădăran Gheorghe, să voteze și să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia împotriva actului adițional nr. 6 la contractul nr. 2219/17.11.2016.

ART.3. – Biroul Monitorizare si Control din cadrul Direcției Poliției Locale Sinaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: aprilie 29, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support