Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 64 din 14 aprilie 2020

aprilie 29, 2020

privind aprobarea bugetului evenimentului “Sinaia în lumină” editia a XV-a

Având în vedere :

– Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 10141/13.04.2020 al Primarului Orasului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 10142/13.04.2020;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 217/19.12.2019 privind aprobarea Listei Evenimentelor organizate în anul 2020;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.(2), lit.d),  alin.(7) lit.b), c) și h), art. 139 alin. (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –  Aprobă organizarea evenimentului “Sinaia în lumină- ediția a XV-a ” în perioada 14-16 aprilie  2020.

ART. 2. – Aprobă alocarea unui buget în valoare totală de 11.000 lei.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: aprilie 29, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support