Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 65 din 28 aprilie 2020

mai 5, 2020

privind revocarea parțială a HCL. nr.54/20.03.2020 referitoare la  aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul privat al statului aflate în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în domeniul privat al UAT Sinaia

 Având în vedere:

 Adresa Instituției Prefectului Județului Prahova înregistrată la Primaria orașului Sinaia sub  nr. 6681/A/II/4 din data de 24.04.2020;

Referatul de aprobare întocmit de  Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat sub nr.10871/27.04.2020;

Raportul Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.10890/27.04.2020  prin care propune proiectul de hotărâre privind revocarea partială a HCL nr.54/20.03.2020;

Vazând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(2), lit.c) coroborat cu art.139 alin.(2) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. – Aprobă revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr.54/20.03.2020 prin eliminarea poziției nr.3 din anexa ce face parte integrantă din hotărârea menționată, respectiv a imobilului intabulat în CF nr.100189 Eforie, nr.cadastral 100189-C1, situat în Loc.Eforie Nord, Bdul. Tudor Vladimirescu nr.9,  jud. Constanța, format din teren în suprafață: din acte 4359mp, măsurată 3170mp, construcție C1-Hotel Restaurant Pescăruș, S.construită la sol 497mp.

ART.2. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă, Serviciul Buget și  Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ si Administrație publică,  vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: mai 5, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support