Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 67 din 28 aprilie 2020

mai 5, 2020

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia / Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.10967/28.04.2020, întocmit de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic înregistrat la registratura Primăriei sub nr.10975/28.04.2020;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 109, alin. 2) si 3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

– Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), lit.d) și  alin.(3), lit. c) și d) ;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1) coroborat cu art.139, alin. 3), lit. a) și art. 196 alin (1), lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART. 1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, pentru promovarea unei acțiuni împotriva SC Mefin SA în constatarea lipsei de folosință a terenului din Valea Zgarburei, demolare construcții și stabilire contravaloare despăgubiri pentru lipsa de folosință a terenului afectat de clădiri, în toate fazele procesuale (în dosar și procedura contencioasă), precum și în dosarele ce pot deriva din acesta.

 ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: mai 5, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support