Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.94 din 19 iunie 2020

iulie 1, 2020

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr. 15234 din 16.06.2020 a d-lui consilier local David Remus;

– Raportul de specialitate nr. 15238 din 16.06.2020, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

– Dispoziţia nr. 305 din 02.12.2019 – privind constituirea unei Comisii speciale de inventariere a domeniului public şi privat a oraşului Sinaia, judeţul Prahova

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă revocarea poziţiei 6 din anexa la H.C.L. nr. 59/07.05.2012, teren în suprafaţă de 117 mp, situat în Sinaia, strada Stânjeneilor  nr. 23A,  lot 2, evidenţiat în domeniul privat al oraşului Sinaia.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: iulie 1, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support