Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.100 din 19 iunie 2020

iulie 2, 2020

Privind aprobarea actualizării  Programului de îmbunătățire a eficienței energetice  al UAT Oraș Sinaia pentru perioada 2020-2024

Avand în vedere Referatul de aprobare nr Nr. 15552/18.06.2020, inițiat de Primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 15368/17.06.2020 prin care se propune aprobarea actualizării Programului de îmbunătățire a eficienței energetice  al  UAT ORAS SINAIA pentru perioada 2020-2024;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu legea nr.121/2014 privind eficiența energetică prin care UAT- urile  cu populatie mai mare de 5000 locuitori au obligația de a întocmi programe de eficiență energetică;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin (1) si alin. (2) , lit b) si lit c), art 139 alin. (3), lit.g) si lit. i) și , art.196. alin. (1),  lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă actualizarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice  al  UAT ORAS SINAIA, pentru perioada 2020-2024.

 Art.2.  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: iulie 2, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support