Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.101 din 19 iunie 2020

iulie 2, 2020

Privind aprobarea  Studiului Luminotehnic pentru realizare  proiect  „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei iluminat public Sinaia”

Având in vedere Referatul de aprobare nr. 15371/17.062020, inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate  înregistrat sub nr. 15372/17.06.2020 intocmit de Serviciul Politici Publice  prin care se propune aprobarea Studiului Luminotehnic pentru realizare  proiect  „Creșterea eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei iluminat public Sinaia”;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.129 alin (1) si alin. (2) , lit b) si lit c), art 139 alin. (3), lit.g) si lit. i) și , art.196. alin. (1),  lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. – Se aprobă Studiul Luminotehnic pentru realizare  proiect  „Creșterea eficienței energetice si a gestionării inteligente a energiei iluminat public Sinaia”.

 Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: iulie 2, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support