Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.98 din 19 iunie 2020

iulie 2, 2020

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.2, situat în Sinaia, B-dul Carol I, nr.27

Având în vedere:

 – Referatul de aprobare  înregistrat la  nr. 15304/17.06.2020, întocmit de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.15309/ 25.05.2020 al Biroului Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale – Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiului  comercial nr.2, situat in Orasul Sinaia, B-dul Carol I, nr.27;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g), art.287, lit.b), art.332 – 348 și art.  196, alin.(1), lit.a), si din OUG 57/2019 privid Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.2, situat în Sinaia, B-dul Carol I, nr.27, dupa cum urmează :

Nr. crt. Spațiul comercial Suprafață Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 2

(B-dul Carol I, nr.27)

30 mp –          Producție patiserie, cofetarie   și gelaterie artizanală

–          Comercializarea acestor produse

10 euro/ mp/ luna (total 300 euro/luna)

Art.2.- Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiului comercial menționat la art.1, conform anexelor 1 – 7.

Art.3.- Prețul minim al închirierii spațiului comercial este de 10 euro/mp/lună, adică 300 euro/lună.

Art.4.- Spațiul comercial se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.5.- Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a acestuia.

Art.6.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control și Serviciul Buget – Birou Taxe și Impozite.

Descarcă în format pdf HCL nr.98 și anexele 1-7: AICI

Last modified: iulie 2, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support