Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 104 din data de 09 iulie 2020

iulie 15, 2020

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.99/19.06.2020

Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr.  17466/07.07.2029 si Raportul de specialitate nr. 17467/07.07.2020 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr.99/19.06.2020 privind  participarea la Programul Agenției Fondului de Mediu de sprijinire a eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public precum și aprobarea documentației tehnico-economice – faza  DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”;

Văzând avizul comisiei de specilitate a Consiliului local;

În temeiul  art.129 alin. (1) si alin. (2) , lit. b) si lit. c), art. 139, alin. (3), lit.g) si lit. i), si art.196. alin. (1) lit. a) din  OUG.57/2019 privind Codul administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 Art.1. – Se aprobă revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr.99/19.06.2020.

 Art. 2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de catre Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului .

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: iulie 15, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support