Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.107 din data de 09 iulie 2020

iulie 15, 2020

Privind acordarea burselor școlare pentru anul 2018-2019

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.17620/08.07.2020, inițiat de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice   nr. 17627/08.07.2020;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu Ordinul nr. 5576/2011 al Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

În temeiul art. 129, alin.(1) și (2)  lit.b) și d), alin.7, lit.a) b) și e), coroborat cu art. 139 alin.(3) lit.a ) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă  acordarea burselor școlare pentru anul școlar 2018-2019, pentru elevii școlilor sinăiene, conform Bugetului local pentru anul 2020.

Art.2. – Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțiile de învățământ preuniversitare sinăiene, după cum urmează:

  1. bursă de performanță = 400 lei
  2. bursă de merit = 275 lei
  3. bursă de boală = 350 lei
  4. bursă de ajutor social = 350 lei

 Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și de către conducerea instituțiilor de învățământ.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: iulie 17, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support