Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.204 din data de 15 decembrie 2020

decembrie 21, 2020

Privind acordarea burselor școlare pentru anul 2019-2020

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr.34.735/15.12.2020;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice  nr.34.738 / 15.12.2020;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu Ordinul nr. 5576/2011, al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,

În temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 129, alin.(2), lit.b) și d), alin.7, lit.a) b) și e), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit. a) și cu art. 196, alin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă  acordarea burselor școlare pentru anul scolar 2019-2020, pentru elevii școlilor sinăiene, conform Bugetului local pentru anul 2020.

ART.2.- Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțile de învățământ preuniversitare sinăiene, după cum urmează:

  1. bursa de performanță = 400 lei
  2. bursa de merit = 275 lei
  3. bursa de studiu = 275 lei
  4. bursa de boala = 350 lei
  5. bursa de ajutor social = 350 lei

 ART. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și de către conducerea instituților de învățământ.

Vezi HOTĂRÂREA NR.204 din data de 15 decembrie 2020 în format pdf AICI

Last modified: februarie 20, 2021

Comments are closed.