Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.221 din data de 22 decembrie 2020

decembrie 24, 2020

privind  suplimentarea  locurilor de parcare în sezonul de iarnă

Având în vedere :

– Referatul de aprobare  înregistrat sub nr. 335518/21.12.2020  întocmit de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Poliíei Locale – Biroul Monitorizare și Control înregistrat sub nr. 335521/21.12.2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 9/26.02.2007 prin care s-a aprobat  înființarea  SC. Transport Urban Sinaia SRL., având ca asociat unic Consiliul Lopcal Sinaia;

– Hotărârea  CLSU nr. 8/19.12.2020 privind unele măsuri de preventie ce se impun în plan local;

În temeiul  art.129, alin.(2) lit.d) , coroborat cu   art.139 alin.(3),  g) si art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –  Aprobă suplimentarea  locurilor de parcare pe drumuri pe care se instituie restricțíi de circulațíe ”drum cu sens unic” în  perioade aglomerate ale anului.

Pe porțiunile  de drum restricționate, se vor amenaja locuri de parcare pe un sens de circulație. Pe acestea SC. Transport Urban Sinaia SRL., va încasa  tariful de parcare aplicat în zona Telegondolei.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către SC. Transport Urbal SRL si SC. Sinaia Forever SRL.

Vezi HCL nr.221 în format pdf: AICI

Last modified: februarie 19, 2021

Comments are closed.