Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de funcționar (guard) în cadrul dispeceratului pază și monitorizare al Direcției de Poliție Locală

ianuarie 22, 2021

ANUNȚ

Nr.2.134 / 22 ianuarie  2021

Primăria orașului Sinaia organizeaza concurs/examen pentru ocuparea funcției contractuale  de  executie  de :

–          Funcționar (guard)  în cadrul   – dispeceratului pază și monitorizare al Direcției de Poliție Locală

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 15.02.2021 ora 11

Data sustinere proba interviu : 17.02.2021

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere 25.01.2021 – 05.02.2021

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  :

  – supravegherea și monitorizarea  domeniului public și privat al orașului Sinaia

– paza și protecția sediului Primăriei orașului Sinaia

 2.Responsabilitati :

·         supraveghează în permanență echipamentele centrului de monitorizare pentru a interveni operativ la soluționarea  evenimentelor ;

·         supraveghează și monitorizează video principalele zone de interes public .

·         răspunde la sesizările telefonice adresate  Poliției Locale.

·         protecția persoanelor și a bunurilor  din  Primăria   Sinaia.

 3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, buna credinta si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregatire permanenta ;

-capacitate de lucru in echipa ;

-cunostinte de operare pe calculator : microsoft – office ,  social media, monitorizare și supraveghere video  ;

 4.Conditii specifice de participare la concurs/examen :

-studii medii  sau generale

-fără vechime în specialitatea studiilor absolvite;

 5.Cum sa aplici :

·         Dosarul  de inscriere la concurs se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

25 ianuarie 2021 – 05 februarie  2021   si  va conţine în mod obligatoriu:

·         1)formularul de înscriere ;

·         2)Scrisoare de intenție ;

·         3)curriculum vitae, modelul comun european;

·         4)copia actului de identitate;

·         5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

·         6)copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

·         7)cazierul judiciar;

·         8) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

·         9) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Optional  :

·         alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri /specializări

Relatii suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primariei Sinaia. Persoana de contact : Olaru Isabela, inspector in cadrul Serviciului de Buget si Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie :

·         Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cap.IV sect.2 (rolul și atribuțiile Primarului și titlul III – personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice cap.I, cap.II,cap.III, cap.IV, cap.V.

·         Constitutia Romaniei ;

·         Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată.

·         Legea nr.155/2010 a poliției locale, republicată.

·         Regulamentul  general  privind protectia datelor 679/2016   ;

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 22, 2021

Comments are closed.