Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.99 din data de 25 iunie 2021

iulie 9, 2021

Privind revocarea HCL 80/28.05.2021 și neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681

Având în vedere referatul de aprobare nr. 17300 din 11.06.2021 al d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune revocarea HCL 80/28.05.2021 și neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud. Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681;

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 17301 /11.06.2021;

Văzând cererea nr. 14903/20.05.2021 a S.C. WAGNER GRUP S.R.L., prin care solicită exercitarea dreptului de  preemţiune  pentru  imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud. Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681;

Având în vedere adresa nr. 928/18.05.2021 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova,  prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681;

Având în vedere HCL. 80/28.05.2021 privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Sinaia;

În conformitate cu art. 4, alin. (4) și (8), art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. 4 lit. f) coroborat cu art. 139 alin.(3), lit.g) și art. 196 alin.(1) lit.a) din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE : 

ART.1. – Revocă HCL. 80/28.05.2021 privind exercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681.

ART.2. – Consiliul Local Sinaia nu își exercită dreptul de preemţiune pentru imobilul (construcție în suprafață construită la sol de 158,15 mp și teren în suprafață de 1593 mp) monument istoric situat în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 21 (nr. 19 în LMI), nr. cad. 750-C1 și 750, CF nr. 25281, jud Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Carola”, cod PH-II-m-B-16681, la prețul de 400.000 euro;

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sinaia.

Vezi HCL nr.99 în format pdf AICI

Last modified: iulie 9, 2021

Comments are closed.