Administrație Publică

Anunț propunere spre dezbatere publică – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a bugetului local, a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții și a bugetului de credite interne pe anul 2022

ianuarie 14, 2022

În conformitate cu  dispozițiile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul orașului Sinaia propune spre  dezbatere publică  Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli a bugetului local, a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii si a a bugetului de credite interne, pe anul 2022, însoțit de Referatul de Aprobare nr.1288/13.01.2022  și de Raportul de specialitate nr. 1291/13.01.2022,  întocmit de  Serviciul buget și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează să fie supus spre aprobarea  Consiliului Local al orașului Sinaia.

Proiectul de hotărâre a fost publicat  pe site-ul Primăriei orașului Sinaia (www.primaria-sinaia.ro) și a fost afișat la sediul Primăriei din Bdul Carol I nr. 47.

Persoanele fizice sau juridice interesate, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ sus menționat, la sediul Primăriei orașului Sinaia – Departamentul Relații cu Publicul, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail contact@primaria-sinaia.ro, sau fax  la nr. 0244/314509,  până la data de 25 ianuarie 2022.

Vezi anunțul și proiectul de hotărâre în format pdf AICI

Last modified: februarie 17, 2022

Comments are closed.