Administrație Publică

2022 Tag Archive

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.69 din data de 21.04.2022

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.233/08.12.2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de...

mai 11, 2022

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.68 din data de 21.04.2022

Privind repartizarea locuinței de serviciu situată în Sinaia, str.Walter Mărăcineanu nr.20. corp A, et.1, ap.A.S.1.9. către dl.R.D.B....

mai 11, 2022

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.67 din data de 21.04.2022

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Mihail Kogalniceanu nr.82, etaj 1, apartament nr.5, având număr cadastral...

mai 11, 2022

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.66 din data de 21.04.2022

privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului Gheorghe Badaran, reprezentantul orasului Sinaia, in Adunarea Generala a...

mai 11, 2022

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR.65 din data de 21.04.2022

Privind modificarea anexei 4 (lista bunurilor de retur), la contractul nr.2032/26.01.2008 – delegarea gestiunii serviciului de transport...

mai 11, 2022

Detalii

Hotărâri

Hotărâri HOTĂRÂREA NR.64 din data de 21.04.2022

Privind modificarea și completarea Anexei 1 din HCL 134/05.08.2021...

mai 11, 2022

Detalii