Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al Orașului Sinaia din data de 18.01.2023 ora 16:00

ianuarie 18, 2023

Miercuri, 18.01.2023 ora 16,00  va avea loc ședința extraordinară de indata   a Consiliului Local al Orașului Sinaia, care se va desfășura in format online prin intermediul platformei ZOOM , cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia, pentru lunile ianuarie si februarie 2023 ;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții si activități de pregătire pe sectii organizate de Clubul Sportiv Carpati Sinaia pentru lunile ianuarie si februarie 2023 ;

– Inițiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu ”Toaleta automata pentru persoane cu dizabilitati”;

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu ”Instalatie preumectare cu pompă si 2 bazine laterale”;

– Initiator  Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind înființarea punctului de lucru pentru SC. Transport Urban Sinaia SRL, in orașul Sinaia, Bd. Carol I nr. 26 B.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Sinaia, a bunurilor/mijloacelor fixe – locuinte de necesitate si centrala termica, situate pe str. Walter Maracineanu (actual Kusadasi nr. 2 A), pentru scoaterea din functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, casării/desfiintarii .

– Initiator Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 18, 2023

Comments are closed.