Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia

ianuarie 20, 2022

Joi, 20 ianuarie 2022, orele 15,00  va avea loc ședința extraordinară de îndată  a Consiliului Local al orașului Sinaia, care se va desfășura online,  prin intermediul platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia cu nr. 199 din 27.11.2020, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 38, ap. 3, et. 1, nr. cad. 618/C1;1;3, județul Prahova, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, sub denumirea de “Vila Oteteleșeanu”, cod PH-II-m-B-16659.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Plângerea prealabila înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 38717/20.12.2021, prin care dna. Baltă Gabriela Ionela solicită revocarea HCL nr. 209/03.11.2021.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 20, 2022

Comments are closed.