Administrație Publică

Anunț consultare plan urbanistic zonal strada Mȃnăstirii

ianuarie 21, 2022

INTENŢIE DE ELABORARE-etapa I 

PLAN  URBANISTI ZONAL

Plan urbanistic zonal: schimbare destinatie

Teren din zonă  ”locuinte şi functiuni complementare

Cu caracter predominant de odihna, recreere, turism“

Ȋn zonă  “ instituții şi servicii “ ;

Localizare : Oraş Sinaia, strada Mȃnăstirii  nr.2,  nr. cadastral 21272;

Iniţiator: S.C.Mountain Project S.R.L.

Proiectant :  S.C. Hunanest  S.R.L.    

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

privind intenția  de elaborare a Planului Urbanistic Zonal ȋn  perioada de 25 de zile  calendaristice de la adata  afișării anunțului : 19.01.2022 .

Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat ȋn scris, ȋn termen de 15 zile de la ȋncheierea perioadei de consultare a publicului şi afişat la sediul Primăriei oraş Sinaia .

Informarea și consultarea publică, ȋn perioada 19.01.2022-13.02.2022 se va face la sediul Primăriei oraş Sinaia – Serviciul urbanism  şi cadastru , de luni până vineri ȋntre orele 9,00- 12,00 ;

Responsabilitatea informării și consutării revine Primăriei orașului Sinaia prin Serviciul de Urbanism și Cadastru .

Adresa : Sinaia, Bd.Carol I nr.47, telefon: 0244 311788; e-mail: contact@primaria-sinaia.ro

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului :

  • etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare –  anunţ pe pagină de internet a Primăriei oraş Sinaia . Inițiatorul va afişa pe panouri rezistente la intemperii, anunţul cu caracteristicile  stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ;
  • etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare ;
  • etapa elaborării propunerilor ce vo fi supuse procesului de avizare;
  • ȋntocmire raport informare şi consultare public.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Vezi regulamentul local de urbanism AICI

Vezi planșa zonificare AICI

Last modified: ianuarie 25, 2022

Comments are closed.