Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.1 din data de 20.01.2022

ianuarie 27, 2022

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia cu nr. 199 din 27.11.2020, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online”

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 1862/19.01.2022 întocmit de primarul orașului Sinaia, privind necesitatea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Sinaia cu nr. 199 din 27.11.2020,  referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții  „AICI și ACUM educație online”,

Raportul de specialitate nr. 1864/19.01.2022, întocmit de Serviciul Politici Publice privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia cu nr. 199 din 27.11.2020  referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online”;

Având în vedere Solicitarea de clarificări nr. 1 transmisă de Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale cu privire la unele aspecte administrativ-eligibile;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea 273/2016 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin (2) lit. (b), alin. (4) lit.d), alin.(7) lit.c), alin.(14), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. –  Se modifică art. 2 din HCL. nr. 199/27.11.2020 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online” și lista de echipamente / dispozitive electronice necesare desfășurării activităților didactice în mediul online conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

ART 2. – Se modifică și completează art. 3 din HCL. nr.199/27.11.2020 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă valoarea totală a proiectului de investiții „AICI și ACUM educație online” de 1.749.662,91 lei (inclusiv TVA), din care:

  • valoarea totală a cheltuielilor eligibile: 744.307,91 lei (inclusiv TVA);
  • valoarea finanțării neramburabile (98% din cheltuielile eligibile): 714.776,75 lei (inclusiv TVA);
  • valoarea de cofinanțare eligibilă (2% din cheltuielile eligibile): 531,16 lei (inclusiv TVA);
  • valoare totală a cheltuielilor neeligibile: 355 lei (inclusiv TVA)”;

ART. 3. – Restul articolelor din HCL. nr. 199/27.11.2020, rămân  neschimbate.

ART. 4. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

ART. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Serviciul  Investiții și Achiziții Publice,  Serviciul Buget si Colegiul Mihail Cantacuzino.

Vezi HCL nr.1 în format pdf AICI

Last modified: ianuarie 27, 2022

Comments are closed.