Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia în data de 11.02.2022

februarie 11, 2022

Vineri, 11 februarie  2022, orele 12,00  va avea loc ședința extraordinară de indata  a Consiliului Local al orașului Sinaia, care se va desfășura online,  prin intermediul platformei ZOOM,   cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL. nr. 212/2021 referitoare la aprobarea Cererii de finantare, a Devizului general și a inidicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare, oraș Sinaia, UAT Sinaia, judetul Prahova”;

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL. nr. 213/2021 referitoare la aprobarea Cererii de finantare, a Devizului general și a inidicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si asfaltare DC 134-Drum Cota 1400 in oraș Sinaia , judetul Prahova”;

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Nr. 1/2021  referitoare la aprobarea  documentatiei  tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici faza PT+DTAC+DDE pentru obiectivul ”Centru S – loc de bine”;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2018 referitoare la aprobarea proiectului  “CENTRU S – LOC DE BINE” şi a cheltuielilor legate de proiect;

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Local  nr. 136/09.09.2020 – Aprobarea valorii proiectului și a tuturor cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții, „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, fază PT.

– Initiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: februarie 11, 2022

Comments are closed.